تکنازدانلود

تصاویر منتشر شده از آرامگاه دختر منجمد شده - تکنازدانلود
 • ??????? : admin
 • 1395/09/01 ????: 22:51
 •  تصاویر منتشر شده از آرامگاه دختر منجمد شده

  مجله مراحم  :اولین تصاویر از محل نگهداری دختر ۱۴ ساله انگلیسی که به امید امکان معالجه در آینده توسط پزشکان منجمد شد منتشر شد.

  بر اساس گزارش میل‌آنلاین، بدن این دختر در مخزن سفید ساخته شده از فیبر شیشه‌ای به ارتفاع ۱۰ فوت که با نیتروژن مایع پر شده نگهداری می‌شود.

  این تصاویر که برای اولین‌بار رسانه‌ای می‌شوند بدن وی را در حالی نشان می‌دهد که به صورت وارونه و در حالی که به یک تخته چوبی بسته شده و در یک کیسه خواب نایلونی پیچیده شده است.

  در کنار بدن این دختر ۵ مخزن دیگر نیز به چشم می‌خورد که به ۵ تن دیگر تعلق دارد.

  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شدهعکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده
  عکس آرامگاه یخی دختر انگلیسی , تصاویر از جایگاه یخی دختر ۱۴ ساله بعد از مرگ , محل نگهداری دختر انگلیسی , عکس جسد دختر منجمد شده


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ????? (0)
  امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.