تکنازدانلود

اس ام اس عربی - تکنازدانلود
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 کل یوم احبه تانی ویزید هوا فقلبی اه من لی هیجرالی لما یعیش جنبی


280

 اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ


279

 موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک.


278

 یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک
 عفوا" مزاح اویاک یعنی آنه احبک
 ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهم/ببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود


277

 تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک
 وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک
 مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنند/وهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند


 سلام الشوق أرسلک على قدر الفضا وال سلام کثر حبی لک تصور کیف یکــــون


5125


 الحب:ان تجد الامان مع من تحبة
 الحب:ان تجد الطیور الدفء فى حضن السماء
 الحب: حب حقیقى
 الحب: یجعل الانسان متفائل بالحیاة
 الحب: انت تجد الدفء فى حضن من تحبة
 الحب:هو حب الروح والنفس
 الحب: لم یجعل الانسان یائس من الحیاة


5124


 معک:
 لآخر نبضه بقلبی
 لآخر خطوه بدربی
 لآخر حرف
 لآصعب ظرف
 لآخر صوت
 لحد الموت


5123


 أفتح قناه قلبی
 وشوف برامج غلاک
 لا تغیر المحطه وأسمع
 خبر عاجل
 (((وحشتنی یاملاک)))


5122


 ما أقول احبک
 یکفی
 “متولع فیک”
 کلمة احبک قالها
 الف غیری …!!


291

 معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک


290

 شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک


289

 احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک


288

 الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی. خلتنی شجره موز بین الشواذی


287

 قلم گلبی تداین ورقه منک . وبدماکو بصفاتک وارقه منک احلفت.مایوم اعوفک ارقمنک احبک وتضل غالی علیه


286

 بحلم بیک انا بحلم بیک و فی اشواقی مستنیک ون مسالتش بیا یبقی کفایه علیا عشت لایلی هنییه بحلم بیک


285

 ینشدنی البطران تاکل عدس لیش، گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش.
 ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری، منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده


284

 اذا انته تون و تنوح انه الیل ما نامه، و اذا انته جرح مجروح روحی اجروح مایانه، و اذا انته خلص صبرک روحی اعلیک خلصانه، و اذا عینک تصب ادموع اعیونی اعلیک ذبلانه، تدری اشگد صعب فرگاک افراگک حیل اذانه، تعال اقرب تعنه و اوشوف گلبی انگطع شریانه، احبک و انته المدلل والمدلل گلی اشلون نسیانه.


283

 الزمن مایوم دللنه وسرنه------- وعله دربک تعنینه وسرنه------- محدکشف خوتنه وسرنه --------- وتظل وسط الگلب الحد المنیه


282

 حبیبی ونت بعید مشتاقلی لمسه اید من غیر ولا همسه غمض ومد ایدیک اول ما فکر فیک هتحس بلمسه.....
 ترجمه : عزیزم که ازمن دوری و دلتنگ گرغتن دستهایم را داری بدون پلک زدن چشمهایت را ببند تا به تو فکر کنم دستانم را احساس خواهی کرد...


 لو حبنا غلطة
 ترکنا غلطانین
 ما زال عشقانین
 مع بعض مرتاحین

 اگر عشق ما خطاست
 بگذارید خطاکار بمانیم
 ما هنوز هم عاشقیم
 و در کنار هم احساس آرامش میکنیم


5140


 أف .. حتى فی الحلم على بالی ..
 تعرف لیش .. لأنک والله غالی .


5139


 عمری ما فکرت فیک .. وما خطر فی البال حبک .. لین قلبی قال أبیک .. وقالت عیونی أحبک


5138


 کیف اعبر عن غرامی وانت الغرام کیف اعبر عن اعجابی ونت اعجابی ما دریت ایش اکتب عنک یاهوى بالی؟؟؟غیر انی احبک وبس وعذرنی


5137


 وینک بغیت أحط واحد بدیلک
 واحد بغى فی الحب یاخذ مکانک
 واحد لعب بی لعب والله وکیلک
 لو ما نهیت القلب روح زمانک


5136


 لا تزرع الحب فی قلبی اخاف یکبر ولاتسقیه
 وت انت سبب جرحی وهمی فیه


5135


 لمحة زعل من عیونک تموتنی بلا علة
 وبسمة رضا من شفاتک تعیشتی العمر کلة


5134


 عطنی من احروف الغلا کلمة اغلیک
 واعطیک قلبٍ ماحلم فیه مخلوق


5133


 کنت احسب هواک طیش وتعدى ماعرفت ان الهوى قبر وحفرته بیدی


5132


 تمنیت ا دمعة
 حتى اولد فی عینیک
 واعیش على خدیک
 واموت عند شفتیک


5131


 لو عرف النحل طعم شفتیک لترک العسل واتى الیک


5130


 أحبک بکل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبک لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!


5129


 والله انه مایغیرنی زمانی عن مکانی ماتکبر لو ملکت المملکه والفیصلیه انت لک عندی معزه مالها حد ائتمانی لوخذاها بوش منی حط بن لادن خویه عهد من یشهد الله دام یومی ماخذانی ما اخون العشرة اللی بیننا والروح حیه


5128


 تخیل دمع عینی یرسم على یدک الیمنى أحبک موت وعلى یسراک وحشتنی یا عمری !


5127


 اللة انه مایغیرنی زمانی عن مکانی ماتکبر لو ملکت المملکه والفیصلیه انت عندی معزة مالها إئتمانی لو خذاها بوش حط بن لادن خویه عهد منی یشهد الله دام یومی ماخذانی ما أخون العشرة اللی بیننا والروح حیه راح اگلک کلمه وحده و أنت گلی شما ترید * یبقه حبک وسط گلبی شما صرت عنی بعید


5155


 یا دنیا من الأمل یا حیاتی
 أقول أحبک أم أهواک
 أقول أعشقک بل متیم کیف یطیب لی العیش مع
 سواک أین أنت أهمسک الحب فی أذناک أذاعب
 خصال شعرک أین أنت یا حیاتی عذبنی الشوق


5154


 اذا حبیت فی حیاتی فحبیتک أنت و اذا فهمت معنى الحب ففهمتو بطریقتک أنت صعب علی یلی نادیتک حبیبی یستسلم ألبی أو یخضع لحب غیر حبک أنت


5153


 لا ی على بالک إنی أحبک وأعزک لا یا بابا اصحى إنت قطعه من قلبی


5152


 ماشی ومقبوله منک طبعا هذا لأنک حبیبی وانت یاحبیبی غالی …


5151


 حبیبی انا من الولة احبک لدرجة ماعرف اعبرعن مشاعری اة لو تعرف قد ایش احبک


5150


 أبلمس شعاع الشمس
 واکتب بالسمااسمک
 أخلی النور مایغرب
 واکتب علیکل نجمه
 أحبک


5149


 أحبک حب ما بعده حسافة
 أحبک والهوى یجمع ثلاثة
 قلب وقلبک والمسافة


5148


 أحبـــــــــک بجنون….. خلیهم یدرون.. ویش بسوین؟… من بحر عدن یشربون..


5147


 انت الحب اللی بکانی
 نسانی حالی نسانی
 یا منشف دمی بعروقی
 اوعى تنسانی

 تو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد
 و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم
 ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای
 مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی


5146


 غیب عن عنیا
 ضیع من ایدیا
 سیبنی عذابی لدموع عینیا

 از پیش چشمانم دور شو
 از بین دستانم ناپدید شو
 و من را همراه با رنجی که می کشم و اشکی که از چشمانم می چکد تنها بگذار


5145


 هتفضل فی قلبی ,حیفضل حبک معایا
 هتفضل فی قلبی یا حبیبی للنهایة
 و سنین حتعدی علینا عاشقین
 و الحب مالینا حتعیش هنا ویایا

 تو در قلبم باقی خواهی ماند و عشق تو در اعماق وجودم ریشه خواهد کرد
 تو تا آخرین لحظه ی عمرم در قلب من باقی خواهی ماند
 و سالهای زیادی برای ما دو عاشق سپری خواهد شد در حالیکه عشق سراسر وجود مارا فراگرفته است و تو تا ابد در کنار من زندگی خواهی کرد


5144


 اللی کان من قبلک انت
 و انت مش جنبی مکنتش عایشة فیه
 و اللی حیکون بعدک انت
 لو مکنتش انت فیه یا ریتنی اموت قبلیه

 آنچه که در گذشته بر من سپری شده , قبل از آنکه تو وارد زندگی من بشی
 هیچ کدام از آن لحظه ها برای من معنایی نداشتند , زیرا که تو در کنارم نبودی
 و آنچه که در آینده پیش خواهد آمد اگر که تو را لحظه ای در آینده ی خود نیابم , در آن لحظه آرزوی مرگ خواهم کرد


5143


 بدی أعطی عیونک وعد
 رح نبقى دایماً لبعض
 لولا بوکرا ترکنا بعض
 هی أکبر غلطة
 مکتوب علینا نشتاق
 للحب الهنی
 تیخلص عمر الأشواق
 تتفنى الدنی

 میخواهم به چشمانت وعده بدهم که ما همیشه برای هم
 خواهیم بود حتی اگر فردا یکدیگر را ترک کنیم
 و این بزرگترین اشتباه است
 سرنوشت ماست که همیشه در اشتیاق چنین عشقی باشیم
 تا شور عشق به پایان برسد
 تا دنیا به پایان برسد


5142


 مش هاممنی الدنیی کلا وانت حدی
 مش همی هنی شو بدون
 بعرف شو بدی
 بدی حبک أکتر بعد

 دنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
 برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
 که من چه میخواهم
 میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم


 بالفرنسیهjetaim
 بالاسبانیهteguiro
 بالایطالیهteamo
 وبالعربیه احبک موت


5170


 وینک قلبی اتعذب فی هواک
 وینک قلبی العاشق ما ینساک
 لا جوابات یا ناسینی فیهم شوق و ود وشایلین سلامات
 کل یوم راح تجینی ترد لقلبی البسمه و للیل النجمات

 کجا هستی قلب من در عشق تو رنج و سختی زیادی کشید
 کجا هستی قلب عاشق من هرگز تو را فراموش نمی کند
 به نامه های من پاسخی نمی دهی در حالیکه نامه های من سرشار از دلتنگی و محبت هستند و در آن درود های بیشماری برای تو فرستاده ام
 هر روز به خود می گویم که امروز از راه خواهی رسید و لبخند را به قلبم و ستاره ها را به آسمان باز خواهی گرداند


5169


 عینیا بتحبک وقلبى بیحبک وحضنى بیضمک

 چشمانم تو را دوست دارند , قلبم عاشق توست , آغوشم تو را می پرستد و آرزو دارد که تو را در خود پنهان نماید


5168


 لو انسه کل الناس بس انت اذکرک... انت العشت بلروح اشلون انکرک


5167


 عینیا بتحبک و قلبى بیحبک و حضنى بیضمک


 حبک دمع صافی
 حبک حظن دافی
 حبک عطرشافی
 اکتب بعد لو کافی ؟


5215


 احبک و احب من یحبک و کل من حاول یحبک و کل من فکر یحبک واحب الحب لانه منک

 ترجمه : دوستت دارم و دوست دارم کسی که تو را دوست دارد و کسی که سعی کند تو را دوست بدارد و کسی که فکر میکند دوستت دارد و دوست دارم دوست داشتن را زیرا از تو است


5214


 حواسی خمس وانت سادسها والعجایب سبع وانت ثامنها ودنیتی وحده وانت شاغلها

 ترجمه : حواسم 5 گانست و تو ششمی و عجایت هفتگانست و تو هشتمی و دنیای من یکیست و تو آن را در بر گرفتی


5213


 طلبت من القلم یرسمک رد بکل خجل اسف ما اقدر اخدمک!!! سالته ایه السبب ؟؟قال انا اعرف ارسم قمر وزهر وارسم غیمه مطر لکن ما اعرف ارسم ملاک علی هییه بشر

 ترجمه : از قلم خواستم تو را بکشد ، خجالت کشید و گفت نمیتوانم به تو خدمت کنم !!! دلیلش را پرسیدم ؟؟ گفت من بلدم ماه و آسمان و ابر و باران را بکشم ولی نمیتوانم فرشته ای به شکل انسان بکشم .


5212


 نفسی اکون نجمه سماک همسه شفاک شمعه مساک بس تبقی معایا و انا معاک

 ترجمه : آرزوی من اینه که ستاره آسمانت ، پیشقدم دیدارت ، روشنایی شمع شوم فقط با من بمان و من با تو میمانم .


5211


 احبک واحب اسمک واحب اللی خلق رسمک یا اصعب درس بلکون راسب بیک ما فهمک

 ترجمه : دوستت دارم و اسمت را دوست دارم و دوست دارم کسی که تو را خلق کرد . ای سخترین درس و من در شناختت مردودم .


5210


 لا تحزن ولا تهتم انا عنک اشیل الهم انا احبک بکل جنون انا افدی دموعک دم


5209


 القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه تغیب عادی وانت غیابک عذاب


5208


 اموت حسره وقهر لوانت تنسانی... وارضی اعیش بسجن بس انت سجانی


5207


 دمعه تسیل وشمعه تنطفی والعمر بدونک یختفی ومن دونک قلبی ینتهی


5206


 ا=اهواک انا اهواک
 ح=حلفت ما انساک
 ب=بدا یکبر غلاک
 ک= کل شی ولا فرقاک


5205


 الشوق مجننی والبعد مذوبنی یاریت ادوس علی موزه؟؟ ولعندک تزحلکنی


5204


 اخذت الکاس ابی اشرب و کنت من العطش میت و ساعتها تذکرتک و بانت صورتک بالکاس نسیت اشرب... ونسیت انی من العطش میت مسکت الکاس بیدینی اناطر صورتک وابکی ولو تدری بکاسی کان فاضی ومن دمعی (تعبا الکاس)


5203


 عیونی ...miss you وقلبی...need youوحیاتی...love you و اناکلی for you
 ترجمه : چشمام...miss you و قلبم... need you و زندگیم...love you و تمام وجود منfor you


5202


 یمکن اخذنی الوکت واتاخر المرسال بس انت وسط الگب ما غبت عن البال5166


 اضحک و حاچى الناس بس گلبى مجروح رسمک یضل بالعین من بالى میروح


5165


 لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفول لو طال بینه العبد ساکن تظل بلروح


5164


 اللهم من فتح هذا المسج .... اکشف غمه و أسعد قلبه و لا تحرمنى منه


5163


 حرت شحچى شسمعنک...
 حرت شکتب شعرعنک
 حرت وعیونى یردنک
 یخایب والله أحبنک


5162


 اسمک ابگلبی انکتب بحروف من نور و ذهب و خذمنی هذا العهد ابقی احبک لل ابد


5161


 اللهم یا باسط الأرض ویا ناصب الجبال ویا منزل الغیث ویا مجری الأنهار ویا مطعم الجنین فی ظلمة الأرحام ویا رازق الطیر فی الأوکار، إجعل لقارئ رسالتی دعوة لا ترد ورزقا لا یعد وافتح له بابا فی الجنة لا یسد


5160


 لاتظن یوم انساک لو ما اخابر مشتاگ گلبی الک بس گول صابر


5159


 یمکن اخذنی الوکت و اتاخر المرسال ...بس انت وسط الگلب ماغبت عن البال


5158


 موطبع بیه انساک ولا طبعی اعوفک بس الوکت با لذات حارمنی اشوفک


5157


 ابوجودک کلوکت طیبه حوالای
 اورطب چف المجد بیده حوالای
 صحیح اطیاب ملتمه حوالای


 کل لحظه موکل یوم لعیونک اشتاگ خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ

 ترجمه : هر لحظه ، نه هر روز مشتاق چشمانتم ولی میترسم دور بمانی و این دوری مرا بکشد .


5185


 تیزاب احط بالعین واعدم نظرها و الروح اذا تنساک شلی ابعمرها


5184


 خلیک یم الگلب وخل الگلب جارک وشما داربیک الوکت لاتگطع اخبارک


5183


 شکتب شرد اعلیک یخجل کلامی تدری انت ضیف العین حتی ابمنامی


5182


 هم اگدر اوصل قاد واشتم عطرکم واصرخ واصیح ابصوت دمرنی حبکم


5181


 لا تظن انت منسی انت اغلی من نفسی انت بلگلب محفوظ مثل آیه الکرسی


5180


 مجنون بیک اعترف وبروحی ظمیتک من دون کل البشر بس انته حبیتک


5179


 لا خبر لا مکتوب لارف گلبکم ؟هیچ احنه صرنه ابساع ما نسوه عدکم؟


5178


 ابی تلمس دفاشوقی وبرداللیل بعروقی وابی لحظه تحس انی اموووووووووت حزن بغیابک


5177


 تحبنی خطوه احبک سفر تعشقنی لحظه اعشقک عمر تشتاق لی ساعه شوقی لک بحر


5176


 لک قلبی لک عمری ولک باقی سنینی انت هوی نفسی و شوقی و حنینی ولو حکیت ما حکیت ما راح اوفی حقی کلمه احبک ما تکفی و بالنهایه ایه احبک


5175


 احبک انت و انت بل حب تکفینی احبک انت و انت بالدمع تروینی احبک انت و انت بالقلب تحمینی احبک انت و انت بالدم تفدبنی احبک انت و انت بالعین تسحرنی احبک انت و انت فی الحلم تلاقینی


5174


 اللیله احساسی غریب عاشق وانا مالی حبیب حبیت ...
 کل الناس لامونی حبیت ...
 کل احبابی باعونی قلت احبءالحب احسن قلت احبء الحب اضمن


5173


 سمیتک هوای ور احتی ابدنیای و سمیتک دوای و مرهم اجروحی سمیتک نفس و النفس یعنی الروح اذا راح النفس یعنی انتهت روحی


5172


 خلاص الحین ابی ارحل و انا فینی الم غدرک اباخذ قلبی من قلبک وخلی قلبک بصدرک
 لچن ذکرک مدیم ایعن علیه.


 غرگ گلبی ابمحیط الشوگ شلهه @ وجروح الصارت امنجفاک شلهه @ تلوم الناس بیه وبیک شلهه @ قصدهم بس یبعدونک علیه


5200


 قهوتی انت حلاها...وزعلتی انت رضاها..ۀوعلتی انت دواها...ونظرتک عمری فداها


5199


 کم تحسفنا علیک ...ما نبی غیرک نبیک... تونا حسینا بغلاک...یا تحبنا یا نحبک


5198


 العمر زهره...والحیاه فتره...والحب مره...فتذکرنی اذا کنت استحق الذکری


5197


 مطلوب فی قسم الشرطه الحب...بتهمه سرقه قلبی ...و ماتطلع الا بکفاله قدرها5000 بوسه


5196


 الثلج هدیه الشتا...والشمس هدیه الصیف...والزهور هدیه الربیعۀ..وانت هدیه العمر


5195


 من السهل ان تضع یدک علی فمک کی لا تتکلم لکن من الصعب ان تضع یدک علی قلبک کی لا تتالم


5194


 فاکر لما تقولی هسیبک یعنی انا هجری وراک ولا هموت فی هواک ولا انا هترجاک روح یا حبیبی مع الف سلامه روح والقلب معاک خذ بالک انا مش هستناک انا مش فاضی اعیش علی الفاضی واضیع عمری معاک


5193


 حبک ذبحنی حیل عیونک ورتنی الویل غرامک سهرنی اللیل وینک حبیبی وین؟؟؟


5192


 اموت برقه احساسک وهمس احساسک و همس الحب بانفاسک ولو تطلب منی قلبی انا کلی فدا راسک


5191


 هلا یا کل هالدنیا غیابک حیل دمرنی ابی ارجع مثل اول حبیبی لا تخلینی


5190


 قلت اکتب لک رساله کلها لوم وعتب ولما انهیت الرساله غیر احبک ما انکتب


5189


 اروع القلئب قلبک واجمل لکلام همسک واحلی ما فی الدنیا انی عرفتک


5188


 جمال الیل بنظره عیونک ونورالبدر مرسوم بجفونک وکل الکون مایسوی بدونک


5187


 اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی

 ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد...

 تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک
 وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک
 مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنند/وهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند


5230


 تدری شنو A .B .C .D اکید ماتدری، A یعنی احبک، B بوسه علی خدک، C سلمنی علی قلبک، D دمرنی حبک


5229


 بحثت فی کتاب الاوفیا من الاف الی الیا عن صدیق من الاصدقا یستحق المحبه والوفا فوجدته یبدا وینتهی بک یا اعزاالاصدقا


5228


 یغالی الحال بعدک ماله راحه / و دلیلی اخلاغ عینک ماله راحه / و حق عینک یا غالی ماألی راحه / ألراحه ویاک من نکعد سویه


5227


 هم انته ساس البیت هم انته داری! اوکل ماگول انساک یصعد فشاری
 ترجمه : تو هم خانه و هم اساس زندگی منی ! هر وقت میگم فراموشت کنم فشارم میفته


5226


 یصاحب طال هجرک مر علـــــــــــینه وحتى ألزاد بعدک مر علـــــــــــینه أذا بعدک تحبنه مر علـــــــــــینه تعال وکروة ألتکسی علـــیه.


5225


 اخوى انته اوعله العینین والراس اودیلک سلام ابشوق واحساس عرج حبک اب وسط القلب نداس عزیز اویصعب فراقک علیه


5224


 دمع تمساح دمعک منتهلهه وانت قمة الخیانه و منتهلهه یزی اتزامـط یخایـب منتهلهه ترید ابن الکــفو وسداد فیه


5223


 وین اتدرید اروح اویاک بس لا تجرح احساسی
 بی احساس چی میخوای از دستت شدم عاصی
 امر اعیونی بعوینک وانت اعیونک لغیری
 بهم بگو دوسم داری برات نداره هیچ کاری


5222


 توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه
 ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم


5221

 اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت....
 ترجمه: اگر کنارت نباشم و روی شونه هات نخوابم یعی من زندگی نکردم و به این دنیا نیامدم...


5220

 حزینه الروح بغیابک شعرنا وقصاید بیک یمدلل شعرنا الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا شبابی ایعود من تسال علیه


5219

 انا ما بدی تقلی کلام یدوب قلبی حنین وغرام بیکفینی تقلی بحبک هایده الکلمه بتقتلنی....
 ترجمه : من نمیخوام حرف عاشقانه ای بزنی که دلم را از عشق ومحبت اب کند دوستت دارم برایم کافیست......


5218

 اگه گفتی چینی ها به معتاد چی میگن؟؟؟
 میگن چینگ چانگ خاشوگه کز انعالک لا بوگه !


5217

 عایشالک احلی سنین فی العمر یا ضی العین و فقلبی یا غالی حنین و غرام من اول یوم بهواک....


 العین تبچی ابحزن والشوگ رامینی وافراگک مثل الجمر کل لحظه یچوینی
 ترجمه:
 چشم ام با غم گریه می کند و عشق در به در ام کرد
 ودوریت مانند زغال هر لحظه منو می سوزاند


5245

 معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک


5244

 شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک


5243

 احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک


5242

 الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی. خلتنی شجره موز بین الشواذی


5241

 قلم گلبی تداین ورقه منک . وبدماکو بصفاتک وارقه منک احلفت.مایوم اعوفک ارقمنک احبک وتضل غالی علیه


5240

 بحلم بیک انا بحلم بیک و فی اشواقی مستنیک ون مسالتش بیا یبقی کفایه علیا عشت لایلی هنییه بحلم بیک


5239

 ینشدنی البطران تاکل عدس لیش، گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش.
 ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری، منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده


5238

 اذا انته تون و تنوح انه الیل ما نامه، و اذا انته جرح مجروح روحی اجروح مایانه، و اذا انته خلص صبرک روحی اعلیک خلصانه، و اذا عینک تصب ادموع اعیونی اعلیک ذبلانه، تدری اشگد صعب فرگاک افراگک حیل اذانه، تعال اقرب تعنه و اوشوف گلبی انگطع شریانه، احبک و انته المدلل والمدلل گلی اشلون نسیانه.


5237

 الزمن مایوم دللنه وسرنه------- وعله دربک تعنینه وسرنه------- محدکشف خوتنه وسرنه --------- وتظل وسط الگلب الحد المنیه


5236

 حبیبی ونت بعید مشتاقلی لمسه اید من غیر ولا همسه غمض ومد ایدیک اول ما فکر فیک هتحس بلمسه.....
 ترجمه : عزیزم که ازمن دوری و دلتنگ گرغتن دستهایم را داری بدون پلک زدن چشمهایت را ببند تا به تو فکر کنم دستانم را احساس خواهی کرد...


5235

 کل یوم احبه تانی ویزید هوا فقلبی اه من لی هیجرالی لما یعیش جنبی


5234

 اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ


5233

 موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک.


5232

 یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک
 عفوا" مزاح اویاک یعنی آنه احبک
 ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهم/ببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود